Οι κανόνες αλλάζουν,
µε τη δική σου υπογραφή.
Η πίεση των social media στα κορίτσια µας είναι µεγάλη.
Όµως, µπορούµε να αντιστρέψουµε τη ζηµιά.
Υπόγραψε στο pledge µας για να είναι υποχρεωµένοι οι influencers να δηλώνουν ξεκάθαρα
κάθε φορά που χρησιµοποιούν φίλτρα στα διαφηµιστικά τους post στα social media.

Ας αλλάξουµε µαζί τους κανόνες:*
Βάζω την υπογραφή µου για να αλλάξουν
οι διαφηµιστικοί κανόνες. Ζητώ να είναι οι influencers υποχρεωµένοι να δηλώνουν
κάθε φορά που ανεβάζουν διαφηµιστικά post
µε επεξεργασµένες εικόνες.
Ας κάνουµε τη διαφορά, καθηµερινά:*
εσµεύοµαι να µιλήσω σε ένα νέο κορίτσι
για τα social media και τον τρόπο
που βλέπει τον εαυτό του.
εσµεύοµαι να ξεκινήσω να ανεβάζω
περισσότερες εικόνες µου χωρίς καµία επεξεργασία.
εσµεύοµαι να υποστηρίζω µε όσα κάνω
και λέω online έναν πιο ευρύ ορισµό της οµορφιάς,
που δέχεται κάθε εκδοχή της.
Υποχρεωτικό πεδίο
µη έγκυρο όνοµα
Υποχρεωτικό πεδίο
µη έγκυρο επίθετο
Συµπλήρωσε e-mail σου
µη έγκυρο Email
*υποχρεωτικά πεδία
ηλώνω ότι είμαι άνω των 18 ετών και έχω διαβάσει και παρέχω την ρητή συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων όπως περιγράφεται στο privacy notice.
Eυχαριστούµε για την υπογραφή σου.